Jeg kan tilby undervisning i hjemmestudioet i Kopervik. Undervisning her har flere fordeler:

God lyd

Her kan du spille gjennom kvalitetsutstyr, med digital prosessering så kan man raskt få toner fra clean jazz til brutal metal på sekunder, uten å ty til dB.

Både high end røramp og digital prosessering tilgjengelig.

God diagnose

Utstyr til teknikkanalyse. Har du følt at du bare ikke klarer å dra spillingen din opp i tempo? Ofte er det snakk om at man rett og slett spiller på en måte som ikke klar seg gjøre å dra opp i tempo. Jeg har utstyr til å filme plekterhånd for å virkelig se hva som skjer når man spiller fort.

En såkalt “magnet” til å forstå plekterteknikk.

God Forklaring

En del musikkteoretiske konsepter er mye lettere å “se” på et piano istedenfor en gitar. Piano har en åpenbar logisk struktur på hvordan notene er organiserte, gitar er litt vanskeligere å se skalaene. Jeg har keyboard tilgjengelig slik at man kan forstå litt mer at hvordan man bygger akkorder basert på skalanoter, forskjellen på dur moll, hva en “power-chord” egentlig er musikkteoretisk med mer.

Keyboard tilgjengelig.