Det finnes flere gode apper som kan brukes til å jobbe med hørelære, avhengig av hva man vil øve på og hva man ønsker å betale. Denne anbefaler jeg til de som er litt “nybegynnere” når det kommer til hørelære. Jeg like denne fordi den gir deg en måte å “tenke” på hvordan man skal resonere seg frem til svaret, heller enn å bare gi deg tilbakemelding på rett eller feil. Denne kan brukes til å begynne å høre hvilken akkord man er på i forhold til tonearten man er i og til å finne ut hvilken skalatrinn man er på.

Jeg forsøker å samle alle anbefalinger på en side, klikk her for å se andre anbefalinger.

Functional Ear Trainer er en god gratis hørelæreapp som legger opp til gradvis progresjon. Den fungerer både til Android, og iOS.

Link Til Android

Link til iOS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *