Det finnes flere gode apper som kan brukes til å jobbe med hørelære, avhengig av hva man vil øve på og hva man ønsker å betale. Denne anbefaler jeg til de som er litt “nybegynnere” når det kommer til hørelære. Jeg like denne fordi den gir deg en måte å “tenke” på hvordan man skal resonere seg frem til svaret, heller enn å bare gi deg tilbakemelding på rett eller feil. Denne kan brukes til å begynne å høre hvilken akkord man er på i forhold til tonearten man er i og til å finne ut hvilken skalatrinn man er på.

Functional Ear Trainer er en god gratis hørelæreapp som legger opp til gradvis progresjon. Den fungerer både til Android, og iOS.

Link Til Android

Link til iOS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *