Ofte får man gjerne råd om å øve med metronom. Men hvordan gjør man egentlig det? Her er 3 tips i en anbefalt øvingsrekkefølge og en metode for å spille raskt som man kan bruke så snart man klarer tips 1.

Tips 1: Å treffe på slagene

Dette er kanskje den viktigste og første tingen man bør gjøre med en metronom. Sett den gjerne på et tempo som ikke er for fort men heller ikke for sent, kanskje 100 bpm. Sett den på og prøv rett og slett å spille med plekterhånden på hvert slag. Du kan spille akkorder, enkelttoner eller bare øve på å treffe på dempede strenger. Beveg gjerne kroppen dersom du føler at det hjelper å holde tempoet.

BPM står for Beats Per Minute og er altså hvor mange slag den skal slå i minuttet. Setter man den på 60 vil den slå 60 ganger per minutt., altså et slag per sekund.

Når du føler at du klarer å spille presist sammen med metronomen så kan du prøve å øke eller redusere tempoet på metronomen. Målet er at man skal føle seg trygg på å følge klikket fra metronomen i de fleste tempoer. Et veldig rolig tempo(typisk 60 bom eller roligere) kan gjerne være vanskeligere enn raskere tempo

Tips 2: Underdelinger – å bli kjent med rytmens byggeklosser

Underdelinger er å spille flere noter på hvert slag. Å spille på hvert slag i en metronom heter, irriterende nok, å spille 4-delsnoter. Det betyr altså at å spille 2 noter på hvert slag heter 8-delsnoter (istedenfor 2-delsnoter som i mitt hode hadde gitt mer mening). Så vanlige antall toner man gjerne spille på et slag er

  • 8-delsnoter (2 noter for hvert metronomslag.
  • Trioler (3 noter for hvert metronomslag)
  • 16-delsnoter (4 noter for hvert metronom slag.

Slik ser de ut som noter:

De to første notene er åttendeler på første slag, andre slag har tre toner, altså trioler og de siste notene er 16-deler med fire tone på hvert slag.

En del metronomer kan man stille inn underdelinger slik at metronomen spiller hele underdelingen, typisk at den markere hvert slag med en type lyd og underdelingen med en annen type lyd. Jeg anbefaler at man så snart som mulig begynner å øve bare ved å slagene med tempoet da dette er mest likt å spille musikk uten metronom.

Tips 3: Å holde tempoet uten metronomen

En god øvelse er, paradoksalt nok, å spille med med pauser i metronomen. En del apper lar deg sette opp metronomen slik at den gjerne spille et visst antall takter, deretter blir den stille i en takt eller to for deretter å komme inn igjen. La dette gå noen runder, sørg for at du spiller helt i synk med metronomen før den stopper, når den stopper spiller du videre og når den starter igjen så ser du om du fortsatt er synkronisert med metronomen. Dette er en avslørende øvelse som kan være krevende. Begynne med et tempo på rundt 120, det kan være veldig uvant men det er en veldig god følelse når du kommer inn på helt rett tid!

Øvingsmetode: Metronombruk for å bli en raskere gitarist

Dette er en metode som blant annet John Petrucci går god for, noe som gjerne bør sees på som en solid anbefaling når det kommer til gitarister av det raskere slaget. 1Jeg er litt skeptisk når flinke folk gir en spesifikke øvelse. Siden vi ikke har noen kontrollgruppe(en person med helt like forutsetninger som ikke brukte øvelsen), så vet vi ikke hvor flinke de hadde blitt uten øvelsen eller metoden. Dette betyr ikke at metoden skal avskrives, men gjerne at den ikke er den komplette løsningen i seg selv for å bli like god. Hovedprinsippet er at du spiller det du øver på i et rolig tempo. Øv til du spiller det helt perfekt, deretter øker du tempoet med 3-4 bpm og øver det igjen til det sitter helt perfekt. Gjenta prosessen helt til du kommer til det tempoet du ønsker å spille det i, eller som Petrucci anbefaler, øv det 5-10 bpm raskere enn du skal fremføre. Da vil det kjennes lettere ut når du kommer “ned igjen” til originaltempoet. Dette er en metode som kan være veldig motiverende, spesielt dersom du noterer ned makstempoet ditt for hver øving. Neste øvingsdag begynner du rolig igjen, og øker gradvis. Mitt eneste ankepunkt mot denne teknikken er at dersom man har feil teknikk på en øvelse så vil man nå et “tak” med denne teknikken der man rett og slett må legge om til en annen teknikk for å få det til, det kan være litt vanskelig å oppdage dersom man bruker denne metoden ukritisk.

Diverse anbefalinger

  • John Petrucci’s bok Rock Discipline: En bok med mange øvelser for å øke tempoet.
  • Det sannsynligvis mange metronomer som har funksjonen å kunne stoppe en takt for å starte etterpå. Jeg har stort sett brukt Metrokit til iOS, eller satt opp en en trommeloop i DAW2DAW står for Digital Audio Workstation, som er innspileingsprogramvare, som for eksempel Cubase, Pro Tools, Logic, Reaper, Luna eller andre., for deretter å lage en pause for å gjennomta loopen etter pausen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *