Dur og moll akkorder har bare en forskjell og det er bare en halvtone en halvtone.1Halvtone er den minste avstanden du kan ha i vestlig musikk. Fra et bånd til det neste båndet på gitaren.

Som jeg skrev i forrige innlegg så bygger man akkorder ved å velge ut forskjellige toner fra en skala. Med powerchords valgte vi ut den første tonen og den femte tonen av en dur skala. Nå skal vi bruke enda en tone fra den samme skalaen: den tredje. Det betyr at man lager en “vanlig” akkord ved å bruke tone 1, tone 3 og tone 5 fra skalaen. I C-dur betyr dette i praksis C, E, G

CEABC
12345671 (8)

C, E, G gir oss altså en C-dur akkord. For å lage en C-moll akkord trenger vi bare gjøre en liten endring. Det er å ta tone nummer 3 og gjøre den en halvtone møkere (noe som vi kan kalle Cb). Liten b etter ett notenavn betyr i praksis at man velger nabotonen til det som står før b. For eksempel vil Db betyr tonen mellom C og D. eller Fb vil blir det samme som å spille E. 

Det betyr at vi kan få to oppskrifter som vi alltid kan bruke til å lage dur eller moll akkorder.

Dur akkord, lyden blir ofte hørt som litt mer munter enn moll: finn grunntonen, gå opp 4 bånd og spill denne tonen(tone 3), gå opp 3 bånd til og spill denne(det blir tone 5).

Moll akkord, lyden blir ofte assosiert med litt en tristere stemning: finn grunntonen, gå opp tre bånd og spill denne tonene (tone 3b), gå opp fire bånd til og spill denne tonen (5)

Her er en oversikt over forskjellige måter å spille C-dur og moll akkorder. Forskjellen mellom dur og moll her er at man flytter den tredje tonen fra bånd 7 til bånd 6 for å bytte til moll.

De to første taktene har de samme tonen som de to siste, i takt 3 & 4 har jeg bare flyttet tonene til lysere strenger slik at alle tre kan klinge samtidig over tre strenger.

Alle vanlige dur akkorder består bare av tonene 1 ,3 og 5 fra skalaen, alle vanlige moll akkorder består av 1, b3 og 5. Når man spille akkordene over seks strenger spiller du fra flere av en av disse tonene.

Her er noen eksempler på vanlige gitarakkorder og forklaring på hvilken skalanummer som er på hver streng. Når det samme tallet dukker opp igjen så er det den samme tonen igjen, bare flyttet en eller flere oktaver opp fra den du begynner på.

En G-dur akkord
En C-dur akkord
En D-dur akkord
En A-dur akkord
En E-moll akkord
En B-moll akkord

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *